EL ECO DE LA ÉPICA EN LAS LITERATURAS Y EL FOLCLORE HISPÁNICO

RESSONS ÈPICS  EN LES LITERATURES  I EL FOLKLORE HISPÀNIC

PROYECTO ACRINET (TOMO IV)

 Actas del encuentro organizado por el Instituto de Filología del CSIC

y celebrado en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

Barcelona, 26 de junio de 2003

 Pedro Bádenas y Eusebi Ayensa (eds.)

CSIC, Madrid, 2004

ecoepica

 

 

ÍNDICE

 

Fuli Papayeorgiu

La red europea para la tradición épica «ACRINET»

 

Eusebi Ayensa

Presentació

 

Alberto Montaner Frutos

Introducción a la épica de frontera

(tradiciones románica, bizantino-eslava e islámica)

 

Pedro Bádenas de la Peña

La épica española y la épica del Diyenís

 

Paloma Díaz-Mas

Los romances fronterizos y las fronteras del romancero

 

Stefano Maria Cingolani

Epopeia, èpica i llegendes.

Llegendes de la història y llegendes de la crítica

 

Antoni Rossell

L’ oralitat com argument per a la recerca del context èpic medieval català

 

Miquel Sitjar i Serra

L’ èpica catalana d’expressió llatina

 

Rafael Ramos

La versión de Les enfances Godefroi recogida en La Gran Conquista de Ultramar

 

Eusebi Ayensa

Els catalans a Grècia en la literatura grega i catalana del segle XIX:

El llarg camí vers la creació d’una èpica naciona

 

Ramón Vilar Herms

El ressò de la lluita entre moros i cristians en el folklore hispà

 

Pedro Bádenas de la Peña

Consideraciones finales